Livestream van de gemeenteraad

01 December 2020

Livestream van de gemeenteraad

Wie onze website regelmatig in de gaten houdt, zal het direct merken.  Dit is niet het eerste artikel van Groen Gistel over het livestreamen van de gemeenteraad! Begin juni publiceerden we reeds een artikel met de vraag wanneer die livestream er nu eindelijk eens kwam.  Al meer dan een jaar daarvoor, bij het begin van de legislatuur, vroeg Groen Gistel het immers al…het livestreamen van de gemeenteraad.  Het bestuur had kort ervoor verkondigd communicatie met de burger en transparantie prioritair te vinden.  In dat kader was livestream een logische stap.  Toch?

Het gemeentebestuur kon onze vraag echter niet smaken. Allerlei redenen werden bovengehaald, maar om kort te gaan, het idee voor een livestream werd naar de prullenbak verwezen.

 

 

Een jaar later, in het voorjaar van 2020, zouden we het logisch gevonden hebben dat de stap naar livestream wél zou gezet worden.  Zoals in het artikel van begin juni vermeld, zorgde de coronacrisis naast veel ellende ook voor het opleven van creativiteit, niet in het minst op digitaal vlak!  Waar bleef dus die livestream, die kans om de burgers van thuis uit (of waar dan ook) op hun computer, tablet of mobieltje de gemeenteraad te laten bijwonen via het scherm?

 

 

Tot 19 november jongstleden.  Een gemeenteraadszitting die de aanwezigen zich nog lang zullen herinneren…  De coronacijfers lieten volgens het bestuur toe om fysiek te vergaderen, weliswaar met een heel beperkt publiek, met name 15 personen.  Nu kan dit op een andere zitting misschien voldoende lijken, maar 19 november was geen gewone zitting. 

 

Er werd maar liefst beslist over de sluiting van ons zwembad.  Vele misnoegde burgers hadden graag de gemeenteraad bijgewoond.  Aangezien dit niet mogelijk was, kwamen zij op een wachtlijst te staan.  Met andere woorden, ze kregen de kans niet de debatten te volgen.  En dat er gedebatteerd zou worden, daar kunnen we gerust van uitgaan.  De oppositie had haar huiswerk goed gemaakt om de meerderheid op het zwembaddossier aan te spreken.  We zaten te popelen om hun wederwoord te horen…

In deze context begon CD&V met op eigen houtje te livestreamen.  Ook zij vonden dat de burger het recht had te zien en horen welke argumenten de meerderheid uit haar hoed kon toveren rond de sluiting van het zwembad.

De opname moest echter stilgelegd worden omdat dit in strijd zou zijn met het huishoudelijk reglement. 

Nog steeds vreemd dat zoveel andere gemeenten wel zonder probleem kunnen livestreamen toch.  Of schuilt daar enige slechte wil?  Denkt men in de meerderheid misschien dat ze een slechte beurt zouden maken indien de burger hen kon bezig zien? Een mens zou het waarlijk gaan denken…

 

Voor de volgende gemeenteraad, op 3 december, werd dan maar een eerder bizarre regeling getroffen.  Ja, er zal livestream mogelijk zijn, maar dan wel van een digitale vergadering.  Geen fysieke debatten en geen publiek dus, ondanks de betere coronacijfers.

 

We blijven het ons afvragen…waar heeft deze meerderheid, die burgerparticipatie en transparantie zo hoog in het vaandel draagt, zo’n schrik voor?