Overal in Vlaanderen lege brooddozen, behalve in Gistel

23 Maart 2023

Overal in Vlaanderen lege brooddozen, behalve in Gistel

Uit studies blijkt dat wel één op de vier leerlingen van de lagere school onvoldoende of ongezonde voeding meekrijgen naar school als middagmaal. Steeds meer kinderen groeien op in armoede.  Ook Gistel is hierop geen uitzondering. Groen wil dit probleem aanpakken. Daarom lanceert Groen gemeenteraadslid Andy Versyck het voorstel om als stad Gistel via de Gistelse scholen gezonde en duurzame voeding te verstrekken.

Andy Versyck : “De Groen-fractie vindt dat iedere leerling recht heeft op betaalbare en gezonde voeding op school. Met huidig voorstel wordt dan ook de toegang tot voeding op school vergroot voor alle kinderen, met specifieke aandacht voor kinderen in een kwetsbare situatie. · In Vlaanderen is er meer en meer aandacht voor de problematiek. Onlangs kwam een gelijkaardig project in Roeselare nog in de nationale media.”

Het voorstel geeft de voorkeur aan duurzame, lokale en uiteraard gezonde voeding.

“Via huidig voorstel vergroot het lokaal bestuur Gistel de ontwikkelingskansen van kinderen, aangezien kinderen zonder honger zich energieker voelen en aandachtiger zijn in de klas. Door een budgetverschuiving zou het project de stad uiteindelijk niet veel kosten.· Het voorstel van subsidiereglement legt weinig voorwaarden op. Leerkrachten en directies zijn namelijk best geplaatst om in te schatten wat hun leerlingen nodig hebben en hoe de school hieraan tegemoet kan komen. · Het voorstel van subsidiereglement vraagt weinig administratief werk voor de scholen.” aldus Versyck.

De subsidie zou door de scholen kunnen aangevraagd worden voor vijf maanden, waarna een evaluatie plaatsvindt.

Hoewel het voorstel grotendeels gebaseerd werd op het subsidiereglement van Roeselare, waar het op initiatief van een Vooruit schepen werd goedgekeurd. Groen betreurt dat er geen meerderheid kon gevonden worden in de meerderheid om het voorstel aan te nemen. Blijkbaar ziet de meerderheid de realiteit niet en denken ze dat er in Gistel, als enige gemeente in Vlaanderen, geen probleem is…