Groen Gistel bezorgd om nieuwe parking in schoolomgeving

15 Juni 2022

Groen Gistel bezorgd om nieuwe parking in schoolomgeving

Groen bezorgd om nieuwe parking in schoolomgeving Het bestuur gaf tijdens de laatste gemeenteraad meer duiding bij de plannen rond het nieuwe Egide Defeverpark. Groen Gistel is tevreden dat het centrum van Gistel vergroent met toegankelijke, publieke natuur, maar is erg bezorgd om de bijhorende parking. Deze parking met een in -en uitrit tegenover het Sint Godelievecollege zal plaats hebben voor 12 auto's. Net op die plaats rijden jongeren dagelijks met hun fiets de school in en uit. Nu al loopt het verkeer op die plaats vaak vast, het aanleggen van een parking zal niet alleen de verkeersdruk verhogen, maar tegelijk ook de veiligheid voor de scholieren in het gedrang brengen.

Plaatsvervangend raadslid Andy Versyck: “Verkeersveiligheid is vandaag een prioritair thema, de laatste weken kwamen helaas terug erg veel verkeersdoden in het nieuws. Terwijl we schoolgaande kinderen en jongeren op de fiets willen krijgen, bouwt dit stadsbestuur parking aan de schoolpoort. Dit is een onbegrijpelijke beslissing. Onderzoek wees al uit dat hier uit veiligheidsoverwegingen geen parking hoort, bovendien heeft het ook een impact op de luchtkwaliteit en dus ook de gezondheid van de kinderen. Groen Gistel kant zich dan ook tegen de aanleg van deze parking, dit werpt ons decennia terug in de tijd.”

 

De geraamde kostprijs is 50.000 euro, waarvan 5000 euro voor het vellen van een boom op het huidige plein. “De burgemeester pleit voor meer parking, omdat op vandaag de parking aan de bib vaak volzet is. Groen kiest voor een radicaal verschillende aanpak: dat budget zou kunnen gaan naar meer en betere fietsinfrastructuur, fietsenstallingen, kindlinten en andere ingrepen om de schoolomgeving verkeersveilig te maken. Ook acties om inwoners te sensibiliseren en aan te zetten tot fietsen in het stadscentrum kunnen resultaten boeken. Andere steden zetten volop in op een mobiliteitsbeleid op mensenmaat, Gistel hinkt met deze keuze voor Koning Auto mijlenver achterop.” Aldus Andy Versyck.