Sluiting zwembad Gistel

02 November 2020

Sluiting zwembad Gistel

Enige weken geleden sloeg het Gistelse stadsbestuur ons allen met verstomming… het zwembad wordt gesloten! Vele Gistelnaars waren verontwaardigd, petities en open brieven werden gelanceerd. Het stadsbestuur hield echter vol dat de sluiting een ‘weloverwogen’ beslissing was. Als Groen Gistel konden we dit niet laten passeren, maar we wilden niet meteen onze verontwaardiging van de daken schreeuwen.  We wilden even de tijd nemen om een gefundeerde mening te vormen. Het financieel plaatje, dat het bestuur aan de Gistelnaar voorlegt, is enkel maar een drogreden om het zwembad te sluiten. Volgende bedragen moeten, bij een sluiting, in rekeninggebracht worden. Ten eerste is er de forse verbrekingsvergoeding die bij sluiting aan Farys betaald dient te worden,een bedrag van maar liefst 340 000 euro! Daarnaast zijn er de plannen voor de veranderingen die aan het gebouw zouden gebeuren.  Volgens de schatting van het architectenbureau (Architect Dirk Yperman) is dit minimaal 700 000 euro. Tenslotte heeft het stadsbestuur beloofd subsidies te geven voor de kinderen, die ten gevolge de sluiting, in een andere stad moeten leren zwemmen. Na tien jaar kom je op zo’n 200 000 euro.

 

1 240 000 euro, zoveel kost het de stad Gistel om het zwembad te kunnen sluiten!

Dat wil zeggen dat je, in zijn totaliteit, op maar liefst 1 240 000 euro komt, voorzichtig geschat dan nog, alleen maar om het zwembad te sluiten! Met bovenstaande som kunnen we al een grondige renovatie uitvoeren. De stelling dat een grondige renovatie te duur is, klopt dus niet.

Naast het financiële plaatje is er ook de kwestie dat het zwembad verlieslatend is.  Dat klopt uiteraard, maar dit is geen voldoende argument om het te sluiten.  Veel dienstverlening aan de burgers is immers verlieslatend.  Maar sporthal, voetbalvelden, kinderopvang, culturele centra of bibliotheek worden uiteraard ook niet gesloten. Deze infrastructuren zijn noodzakelijk voor het fysieke en mentale welzijn van de bevolking. Het zwembad sluiten zou dus een ernstige verarming voor de stad zijn. Bovendien zijn er best wel wat relatief makkelijke ingrepen te bedenken om het bezoekersaantal op te krikken (en er dus voor te zorgen dat het zwembad minder een verliespost is), ruimere uren voor het publiekszwemmen is er maar een voorbeeld van.

Naast de financiële kant en de noodzaak voor de gezondheid van een bevolking willen we ook aankaarten dat het gewoon niet kan dat de adviesraden gepasseerd werden. Het stadsbestuur heeft graag de mond vol over communicatie en participatie, maar bij zo’n belangrijke kwestie werden de betrokken raden, zoals sport- en jeugdraad, helemaal niet geconsulteerd.

We willen dus als Groen Gistel graag besluiten dat er wel degelijk alternatieven mogelijk zijn om het zwembad open te houden!

Ons zwembad sluiten, wetend dat het ook anders kan… een weloverwogen keuze?