Mobiliteit in Gistel

13 December 2019

Mobiliteit in Gistel

Op 11 december overhandigden we met GROEN Gistel deze lijvige nota aan burgemeester Gauthier Defreyne. Met deze nota doen wij enkele voorstellen aan het bestuur om de verkeersveiligheid te verbeteren en zo het verkeer in Gistel aangenamer en gezonder te maken. Een eerste voorstel is het installeren van fietsstraten in Gistel. De Stationsstraat en de Hoogstraat zijn hier ideaal voor. Maar ook de schoolomgevingen verdienen zeker en vast zo’n fietsstraat. Dat biedt fietsers een veilige omgeving om in te fietsen. In eerste instantie moet er nu zeker een pilootproject komen om de haalbaarheid hiervan te testen. Andere steden en gemeenten zijn alvast enorm enthousiast over hun fietsstraten. Een van de boosdoeners op vlak van verkeersveiligheid in Gistel is het zwaar verkeer in het centrum. Het stadscentrum leent zich niet voor zwaar verkeer. De smalle straten van ons centrum laten weinig ruimte voor de zwakke weggebruiker. Met GROEN pleiten we dan ook voor een tonnagebeperking voor het zwaar verkeer. Hierbij zouden wij het STOP-principe willen hanteren: eerst stappers, trappers, openbaar vervoer en personenwagens. Het zwaar verkeer hoort echt niet thuis in de straten van ons centrum. Andere gemeenten gingen ons voor, zij beperkten gezamenlijk het zwaar verkeer in hun centrum. Zij verbieden voertuigen zwaarder dan 5 ton om de aangeduide zones binnen te rijden, weliswaar met uitzondering voor plaatselijk verkeer. Op die manier kunnen de handelaars in die zones toch bevoorraad worden. Samen met de handelaars kunnen venstertijden overeengekomen worden. Op die manier voorkomen we ook dat er leveringen zouden plaatsvinden op het moment dat kinderen naar school fietsen. Gistel telt ook heel wat fietspaden, die fietspaden zijn echter niet altijd in goede staat. Heel wat fietspaden zijn niet goed onderhouden wat ervoor zorgt dat fietsers zich op de rijbaan moeten begeven. Dit kan leiden tot zeer onveilige situaties. De Gistelse fietspaden zouden in kaart moeten gebracht worden en de kwaliteit moet beter opgevolgd worden. Op de gemeenteraad van oktober vroeg ons gemeenteraadslid Kimberly of er ook in Gistel een autovrije zondag kon worden georganiseerd. Het bestuur weigerde een autoloze zondag in Gistel. Met een dergelijk evenement kan de verkeersveiligheid extra in de kijker gezet worden. Een autovrije zondag is meer dan enkel de auto thuislaten. Het is een bijkomende gelegenheid om iedereen in Gistel samen te brengen en allerhande activiteiten te organiseren rond verkeersveiligheid.

Gistel telt jammer genoeg ook verschillende pijnpunten. Die pijnpunten moeten in kaart gebracht worden. Wij beginnen alvast met de volgende opsomming:

  • Drukke oversteekplaatsen zoals de hoek van David Sport en de tempeldreef
  • Wijken waar sluipverkeer aan hoge snelheid doorkomt zoals de Moerestraat
  • Schoolomgevingen
  • Pol Gernaeystraat op drukke momenten, zowel tijdens de week als tijdens het weekend
  • Tijdelijke verkeerssituaties bij bouwwerven
  • De hoek van de Neerhofstraat en de Sint-Jansgasthuisstraat

Die opsomming is helaas niet volledig. Alle pijnpunten in kaart brengen en daarna alle pijnpunten onder handen nemen. Een werk van lange adem maar zeker niet minder noodzakelijk.

Tot slot zouden we graag van Gistel een fietsvriendelijke gemeente maken. Fietsveiligheid is een belangrijke basis om de inwoners te stimuleren om de auto meer te laten staan. Daarbij zijn ook acties nodig om het gebruik van de fiets te stimuleren. Enkele voorbeelden hierbij zijn:

  • Een fietsenteller in het centrum, dit toont aan hoeveel fietsers er zijn. Zo’n teller stimuleert de mensen om een van de vele fietsers te zijn. Aan deze teller kunnen natuurlijk leuke acties gekoppeld worden.
  • Fietsboxen: Op de gemeenteraad kwam deze vraag al voor Snaaskerke. Maar is voor Gistel in het algemeen een meerwaarde. Mensen die niet over een garage of dergelijke beschikken kunnen dan gebruik maken van een fietsbox om hun fiets op een veilig plaats te stockeren.
  • Kwalitatieve fietsenstallingen: De huidige fietsenstallingen in Gistel voldoen niet, ze zijn niet voldoende aanwezig en enkele van die fietsenstallingen zijn kapot. Een uitbreiding en beter onderhoud van de fietsenstallingen is dan ook noodzakelijk.

Met deze punten hopen we het bestuur op de goede weg te helpen inzake fietsveiligheid. Samen maken we van Gistel een fietsvriendelijke stad waar het een meerwaarde is om te fietsen en waar het veilig is om te fietsen. Heb je zelf nog een goed idee? Laat het ons zeker en vast weten!