Kom Noord: project Zomerloosstraat, waar verkeersveiligheid geen prioriteit krijgt

13 Juni 2018

Kom Noord: project Zomerloosstraat, waar verkeersveiligheid geen prioriteit krijgt

Een week geleden plaatsten we nieuws op onze Facebookpagina rond het nieuwbouwproject in de Zomerloosstraat. Gedurende de afgelopen week zaten we met Groen Gistel niet stil. We gingen meermaals de plannen inkijken op het stadhuis om correcte en concrete informatie te verkrijgen. Dit was voor ons de basis om overal meer informatie te verkrijgen rond deze specifieke materie. Uit alle informatie die we reeds kregen is één ding zeker: dit project mag niet doorgaan. Uiteraard is dit niet gemakkelijk om te realiseren, maar als inwoner van Gistel en voorstander van een groene long moeten we dit op z'n minst wel proberen. Niet enkel die groene long is belangrijk voor Groen Gistel, maar ook de verkeersveiligheid voor de inwoners, zeker in het bijzonder de kinderen. Laat dat dan al de eerste reden zijn waarom deze nieuwbouw niet goed is voor onze gemeente.  De zomerloosstraat zal de ingang worden voor een ondergrondse parkeergarage voor meer dan 21 auto's. Dit is tevens de ingang van het gehele park en de appartementen. De smalle straat, eenrichtingsverkeer, is hier niet voor gemaakt. Er is amper een voetpad of plaats voor de zwakke weggebruiker om hier op een veilige manier zich te verplaatsen. Er zal meer verkeer zijn in een straat waar heel wat kinderen, vaak ook zelfstandig, naar hun hobby wandelen of fietsen (zwembad, sportclub en weldra ook de jeugdbewegingen).  Tegenover deze ingang bevindt zich een crèche waar kleine kinderen gebracht en gehaald worden. Het komen en gaan van deze kleine kinderen gebeurt nu in alle rust en veiligheid. Zal dit allemaal nog zo vlot verlopen eenmaal de ingang van de parkeergarage hier komt? In deze smalle, rustige straat hoort geen ingang van een ondergrondse parkeergarage.  Recente cijfers vanuit de stadsmonitor gaven aan dat 44% van de inwoners de gemeente niet veiligheid vinden voor hun kinderen om zich te verplaatsen in het verkeer. Een minderheid van 32% vonden het wel veilig voor hun kinderen, terwijl 24% zich neutraal opstelden rond deze vraag. Deze cijfers tonen nog maar eens aan dat de verkeersveiligheid in onze gemeente niet optimaal is. In vergelijking met het gemiddelde in  Vlaanderen scoren we hier zelfs slechter.  Het is nu aan het gemeentebestuur om hier acties rond te ondernemen. Zij hebben de verantwoordelijkheid. Deze bouw zou het onveiligheidsgevoel in het verkeer enkel maar doen toenemen. Gaat de bouw toch door dan zal dit een onveilige situatie veroorzaken voor al de kinderen die te voet of op de fiets richting hun favoriete hobby gaan in het nabijgelegen complex Zomerloos.  Wil je op de hoogte gehouden worden van dit dossier? Volg ons dan zeker op Facebook. Ben je geïnteresseerd als buurtbewoner om deel te nemen aan een buurtcomité? Laat zeker iets horen via [email protected] Teken ook zeker onze petitie. Als we 240 handtekeningen verzameld hebben, dan mogen wij als burger zelf een voorstel gaan doen op de gemeenteraad. Wij willen dit niet zomaar laten gebeuren.