Voorstellen Groen Gistel - RUP Snaaskerke

25 November 2018

Voorstellen Groen Gistel - RUP Snaaskerke

“Is Snaaskerke klaar voor de toekomst?” 1. Invoeren van bewonerskaart en blauwe zone Waarom? Parkeerbeleid moet gaan om de juiste auto op de juiste plaats. Dat kan door bepaalde ruimtes te reserveren voor bewoners parkeren of kort parkeren. Degene die nu de parkeerplaatsen innemen zijn: bewoners, klanten restaurant, fietsers, klanten winkel. Praktisch? De bewoners kunnen bewonerskaarten krijgen, op die manier zijn de meeste plaatsen voor hen bestemd. Enkele plaatsen kunnen gereserveerd worden voor kort parkeren, waardoor klanten van het restaurant en de winkel er hun plek vinden. Deze plaatsen moeten beperkt zijn, zodat mensen gestimuleerd worden, zodanig dat dit verkeer minder voor zou komen. Zij die niet in staat zijn om dit op die manier te doen, of klanten die te ver wonen kunnen er wel hun auto kwijt. De fietsers die hier starten aan hun fietstocht en de fietsen achterop de auto plaatsen, moeten op een andere locatie hun plaats vinden. Dit moet aangeduid en gestimuleerd worden. Zodanig dat dit verkeer minder voorkomt. Belangrijk in dit parkeerbeleid is dat er ook een vorm van controle is, zeker in het begin, zodat de regels ook gerespecteerd zouden worden. 2. Installeren van fietsboxen en fietsenstalling Waarom? De fiets moet een gemakkelijk gebruiksmiddel zijn waardoor je snel op je locatie bent, zonder het zoeken naar een parking, zonder in de file te staan. De meeste rijhuizen in Snaaskerke, voornamelijk de Dorpsstraat, beschikken niet over een garage of een plek om hun fiets te plaatsen.  Fietsboxen zouden ervoor kunnen zorgen dat fietsen veilig buiten kunnen staan en gemakkelijk door de gebruiker kunnen genomen worden. Geen gedoe om met de fiets door je huis te manoeuvreren, maar even snel de fiets nemen als de auto’s die op straat staan. Bezoekers van de winkel of het restaurant moeten hun fiets kwijt kunnen in een degelijk fietsenrek. Net zoals een fietsbox, kan ook een fietsenrek ingebouwd worden in het plan voor de dorpskernvernieuwing. Praktisch? Eén of meerdere fietsboxen kunnen ingewerkt worden in het straatbeeld. De gemeente koopt de box aan, maar de plaatsen worden verhuurd aan de geïnteresseerden. Als gebruiker betaal je een abonnementskost om je plaats te hebben. De box kan afgesloten worden, waardoor je fiets steeds veilig staat.

3. Autodelen mogelijk maken

Waarom? Het parkeerprobleem kunnen we op verschillende manieren aanpakken. Eén daarvan is om auto’s die niet nodig zijn uit het straatbeeld te halen. Stel je voor: je hebt de auto enkel maar nodig om af en toe boodschappen te doen, of enkel maar om in het weekend een uitstap te doen. Dan staat je auto eigenlijk meer stil dan hij rijdt. Dit is zowel voor de gebruiker nadelig, als voor de omgeving. Deze mensen zouden perfect beroep kunnen doen op ‘autodelen’.

Praktisch? De gemeente dient na te gaan of een standplaats voor Cambio mogelijk is in Snaaskerke. Niet enkel grote steden, maar ook dorpen zoals Zandvoorde hebben reeds een standplaats voor Cambio. Voor de stad biedt dit enkel maar voordelen. Eén deelwagen haalt tot 12 auto’s van straat omdat mensen die aan autodelen doen geen eigen wagen of geen 2de wagen kopen. Dat zijn allemaal auto’s die niet meer moeten parkeren. Daarnaast zorgt het ook voor minder vervoersarmoede want bewoners die anders geen auto hebben, kunnen nu toch over een deelwagen beschikken. Ook wie bewust kiest om zich duurzaam met fiets en openbaar vervoer te verplaatsen, kan indien nodig eens over een wagen beschikken.

4. Eénrichtingsverkeer Dorpsstraat waarbij 2 opties mogelijk zijn:

unnamed.jpg

  • Enkel het stuk Dorpsstraat vanaf de school tot de hoek Tarwestraat worden

éénrichting Waarom? Eénrichtingsverkeer zou de verkeersveiligheid rond de school, maar ook in het gehele dorp, verhogen. Op dit moment is de omgeving van de school, alsook de bocht Dorpsstraat/Tarwestraat een gevaarlijk punt. Dit kan aangepakt worden door dit stuk eenrichting te maken. Daarnaast zou het sluipverkeer ook verminderen, alsook mensen die hun auto gebruiken om van de ene kant van het dorp naar de andere kant te gaan. We willen hierbij het gebruik van de fiets, of te voet gaan, stimuleren.

Praktisch? Het stuk Dorpsstraat kan ingereden worden vanaf de Tarwestraat richting school.

  • De gehele Dorpsstraat wordt éénrichting en creëert een goede circulatie

doorheen Snaaskerke. Waarom? Deze optie lijkt ingrijpender dan de eerste optie, maar het zal de meest efficiënte manier zijn om de verkeersveiligheid in Snaaskerke te doen toenemen. Deze optie kan gezien worden als het circulatieplan in Snaaskerke. Het zorgt ervoor dat de verkeersveiligheid niet enkel rond de school en de Tarwestraat toeneemt, maar ook het punt Ijzerwegstraat/Dorpsstraat wordt meegenomen in dit plan.

Praktisch? Snaaskerke inrijden kan langs de kant van de Ijzerwegstraat, terwijl Snaaskerke uitrijden kan langs de Dorpsstraat aan de kant van de Kabouterstraat.

  • Testperiode Na het infomoment van Groen Gistel voor de inwoners van Snaaskerke, kwam het idee om deze opties tijdens een proefperiode uit te testen. Op die manier kan bekeken worden wat de beste optie is, zonder dat er reeds blijvende veranderingen uitgevoerd worden.

5. Toegankelijkheid verhogen bij aanleggen van nieuwe voetpaden

Waarom? Snaaskerke kent zowel oudere mensen die minder goed te been zijn als jonge gezinnen die gebruik maken van buggy’s en wandelwagens. De voetpaden zijn nu niet toegankelijk genoeg voor deze doelgroep. Het valgevaar bij oudere mensen neemt toe door de vele tegels die niet vlak zijn. Wil je met een rolstoel of kinderwagens van het voetpad gaan, dan is dit op veel plaatsen in Snaaskerke niet gemakkelijk.

Praktisch? Stoepranden moeten plaatselijk verlaagd worden bij oversteekplaatsen. Een goot langs de stoeprand is op die plaats niet aanbevolen, want rolstoelen kunnen

kantelen. Voetpaden moeten voldoende breed zijn, zonder te veel obstakels langs de weg.

6. Verhogen van de verkeersveiligheid in Snaaskerke

Tijdens het infomoment brachten enkele inwoners ideeën aan om de verkeersveiligheid in Snaaskerke te vergroten. Groen Gistel kan zich hier zeker in vinden en wilt de inbreng van bewoners in de toekomst stimuleren.

  1. Kiss-and-ride zone aan de school De omgeving rond de school wordt als gevaarlijk omschreven. Doorgaand verkeer in combinatie met auto’s die overal parkeren zorgen voor minder veiligheid voor de kinderen. Eén van de voorstellen om dit te verbeteren kwam van één van de inwoners. Het kerkhof aan de overkant wordt niet meer uitgebreid wanneer iemand uit Snaaskerke overlijdt. Daarom zou de optie om het kerkhof met respect over te brengen naar Gistel, moeten bekeken worden. Op die manier wordt er meer open ruimte gecreëerd waar tevens een kiss-and-ride zone kan aangelegd worden.
  2. Inhaalverbod Aan de hand van een witte lijn moet een inhaalverbod gecreëerd worden op de Kanaalstraat, dit vanaf de Veldstraat tot de Ijzerwegstraat. Met deze aanpassing hopen de inwoners dat de verkeersveiligheid kan toenemen.
  3. Paaltjes op voetpad Rond de school worden auto’s op het voetpad geparkeerd. Om dit tegen te gaan en de voetgangers tevens meer veiligheid en ruimte te geven, kunnen paaltjes op het voetpad geïnstalleerd worden. Dit zou het parkeren op het voetpad niet meer mogelijk maken.
  4. Schoolstraat In verschillende gemeentes wordt reeds een schoolstraat gecreëerd. In Snaaskerke kan dit ook mogelijk zijn indien het stuk Vrijheidstraat vanaf de Haverstraat afgesloten wordt voor alle inkomend verkeer. Dit uiteraard enkel bij het begin en einde van de school. Opnieuw zou dit een mogelijkheid zijn om de verkeersveiligheid rond de school te verhogen.

 

Hierbij ook de link naar het Petitie document.