Klimaatbetoog met Nic Balthazar

08 Juni 2019

Klimaatbetoog met Nic Balthazar

Gisteravond, 5 juni, kwam gevierd TV-maker Nic Balthazar in zaal Zomerloos zijn Klimaatbetoog brengen, op vraag van de diensten cultuur, milieu en de bibliotheek. Het betrof een betoog over de alarmerende toestand van ons klimaat en jawel…ook de onbegrijpelijke onwil die er te vaak nog heerst om hier iets aan te doen. Zoals hij zelf zei, een behoorlijk deprimerende boodschap. Gelukkig bracht Nic Bathazar ook wat hoop.  We hebben nog enkele jaren om het ‘point of no return’ af te wenden en de klimaatopwarming enigszins binnen de perken te houden.

Hiervoor is wel actie nodig.  Act now, we zouden het best letterlijk nemen!

Na afloop, bij een korte babbel, bleek Nic Balthazar niet alleen een gepassioneerd verteller en een man met een missie te zijn, maar ook een goed voorbereid man.

Zo wist hij blijkbaar dat Gistel één van die gemeenten is die het Burgemeestersconvenant niet wenst te ondertekenen.  Dit is een initiatief van de Europese Commissie waarbij lokale besturen zich engageren de reductie van broeikasgassen en de energie-efficiëntie in hun gemeente daadwerkelijk tot de Europese norm ( van -20% tegen 2020) te brengen of beter.

Ja inderdaad, het imago van het Gistelse beleid maakte geen goeie beurt.

De filmmaker en klimaatactivist kwam overigens zelf met een elektrische deelauto tot in Gistel.