Jonge ouders zorgen voor Cyberaanval

09 Mei 2019

Jonge ouders zorgen voor Cyberaanval

Maandag 6 mei, om 19u stond met stip aangeduid in de agenda van vele Gistelse ouders met kleuters.  Dit was immers het exacte tijdstip waarop via een online reservatiesysteem de benodigde dagen opvang voor de zomervakantie in de BKO De Zonnebloem gereserveerd konden worden.  Aangezien er duidelijk onvoldoende capaciteit is om aan de vraag te voldoen, is dit telkens een stressmoment in menig huiskamer.

In het verleden waren er met het nieuwe online reservatiesysteem problemen geweest, kinderziekten, de software was niet sterk genoeg… daar kan iedereen begrip voor hebben.

Wanneer dit probleem echter aanhoudt, ondanks een aanpassing van de software, zorgt dit uiteraard voor de nodige frustraties.  Blijkbaar zorgen de vele gezinnen die tegelijk willen inloggen op het inschrijfsysteem voor een soort kortsluiting in de server, omdat de server al die gelijktijdige inlogpogingen als een soort cyberaanval beschouwt.

Aangezien de ouders net de boodschap krijgen dat vanaf dit tijdstip kan ingeschreven worden, met het idee van ‘wie eerst komt, eerst maalt’ is een lawine van gelijktijdige inlogpogingen te verwachten. 

Groen stelde dan ook al op de gemeenteraad van februari de vraag wat het gemeentebestuur wou doen om scenario’s als dit te vermijden.

Was er een beter systeem mogelijk? Werd er ondertussen ook nagedacht over alternatieven qua kinderopvang?

Het antwoord van de meerderheid bleek te liggen in een nieuw digitaal systeem.  Er zouden ook bijkomend vakantiekampen voorzien worden, uiteraard duurder dan de (kwaliteitsvolle en heel gesmaakte) BKO De Zonnebloem. Niet echt een structurele oplossing dus.

Groen wou heel graag een nieuwe vraag stellen over dit heikel punt, maar door een nieuw huishoudelijk reglement moet een vraag drie dagen voor de gemeenteraad kenbaar gemaakt worden.  Aangezien pas op dinsdag het bericht kwam dat de reservatiepogingen van maandagavond nietig verklaard werden, was dit één dagje te dicht bij de gemeenteraad.

We ijveren als Groen voor meer ambitie van het bestuur. Is dit de weg die we de komende 6 jaar inslaan? We vragen dan ook om eindelijk actie te ondernemen en de verantwoordelijkheid niet langer door te schuiven. Want: het kan anders!