Het bos van Smisse (Zomerloosstraat)

16 September 2018

Het bos van Smisse (Zomerloosstraat)

Wat je zeker moet weten over het bos van Smisse (Zomerloosstraat)  6 uitspraken weerlegd en uitgelegd

Uitspraak 1: Nu wordt het privé-terrein tenminste toegankelijk voor iedereen, terwijl dit terrein nu gesloten is. 
 
Het klopt dat het privé-terrein dan toegankelijk wordt voor iedereen. Maar bij Groen zeggen we niet dat dit niet zou mogen. Ook wij willen dat het toegankelijk wordt voor iedereen, maar dan met een andere invulling dan hetgeen er nu is. Als u mag kiezen tussen wandelen langs appartementsgebouwen of echt wandelen tussen de bomen, waarvoor kiest u dan? Wij kiezen voor het laatste. Een echt bos waar we kunnen wandelen tussen het groen, niet met uitzicht op een appartementsgebouw.

Uitspraak 2: Het stad kan hier niets aan doen, het terrein is niet van hen. Er is geen budget om dat te kopen, dus is dat de beste oplossing. 
 
Het enige correcte aan deze uitspraak is: 'het terrein is niet van hen'. Kan de stad hier echt niets aan doen? Dat is niet correct. De stad is zelf verantwoordelijk voor het inkleuren van het RUP. Het RUP is een plan dat aantoont waar wat gebouwd mag worden. De stad kon er even goed voor gekozen hebben om dit in te kleuren als bosgebied, maar dit deed het niet. De Stad koos ervoor om dit stuk voordien al in te kleuren als projectgrond, met als bedoeling er op te laten bouwen. Het was altijd al de bedoeling geweest om er een dergelijk nieuwbouwproject op te bouwen. 

Uitspraak 3: We kunnen het bos toch ook niet zo laten? Wat zou je er anders mee doen? 
 
Er zijn heel wat mogelijkheden om ervoor te zorgen dat het terrein openbaar wordt en groen blijft.

Er waren reeds voorstellen van vorige eigenaars om er een kinderboerderij op te plaatsen, met behoud van het bos. Helaas kregen de mensen hier geen goedkeuring voor.
Of wat dacht je van een groene long zoals in Kuurne? Dit natuurontwikkelingpark was oorspronkelijk bestemd als woonuitbreidingsgebied, maar omdat Kuurne al zo dicht bebouwd was, opteerde het gemeentebestuur om natuur een plaats te geven op dit domein. Waarom kan ons stadsbestuur hier geen acties ondernemen? 
Stimuleer de ideeën van anderen die hier wel iets moois van willen maken!
Uitspraak 4: Waarom zou je hier tegen bezwaar indienen? Wat is het nut hiervan? Er zal toch niets veranderen.

Voor Groen is democratie meer dan zomaar een bolletje kleuren om de paar jaar. De buurtbewoners geven duidelijk aan dat ze tegen dit project zijn, met Groen willen we hen steunen en luisteren naar hun bezorgdheden. Burgers kunnen en mogen zelf initiatieven nemen wanneer ze bezorgd zijn rond hun wijk/omgeving, dit is dan ook wat nu gebeurd is. Een gelijkaardig probleem stelde zich met een ander RUP, nl. RUP Kom Zuid. Daar slaagden de bewoners er in de handen in elkaar te slaan en de bouw tegen te houden. Er vanuit gaat dat er niets zal veranderen zal inderdaad geen verandering brengen. De slogan van Groen, nl. 'Groen werkt' houdt in dat we inderdaad werkers zijn, we gaan voor onze visie: de Groene long in Gistel zoveel mogelijk behouden en/of uitbreiden. De buurtbewoners kunnen zowel voor als na de verkiezingen op onze steun rekenen.

 
Uitspraak 5: Er blijft toch nog een stuk groen over nadat er gebouwd wordt? 
 
Dit is deels waar. In het plan wordt er inderdaad gesproken over het behouden van een groot stuk park. Enkel moet je weten dat om een ondergrondse parking te bouwen er water uit de grond moet gehaald worden. De invloed hiervan op de bomen is gigantisch. Anderen beweren dat de bomen dit zouden overleven wanneer water nadien terug zou afgevloeid worden. Hierbij willen we even een kanttekening maken. Herinnert iemand zich de boom naast het kapelletje in de Heyvaertlaan? Echt levend kan je deze boom niet meer noemen... en ook daar werd er water uit de grond gehaald om te bouwen. Laat die boom een symbool zijn voor alle bomen in de Zomerloosstraat die ook heel veel kans hebben om zo te eindigen. 
Daarnaast zullen de dieren die nu talrijk aanwezig zijn zo goed als zeker een andere verblijfplaats kiezen. Geen enkele diersoort is opgezet met het lawaai, de beweging van de machines tijdens de werken aan het gebouwd of de garage. Dan is het maar hopen dat er ooit nog leven komt in hetgeen over zal blijven van het mooie bos.

Uitspraak 6: Een beetje groen meer of minder, dat kan mij niet echt schelen. Buiten het verdwijnen van wat groen zijn er geen redenen om dit niet te doen. 
 
De komst van appartementen en een ondergrondse garage zal zorgen voor meer verkeer, dat staat vast. De zomerloosstraat is hier echt niet op voorzien, of je dit nu een zone 30 maakt, of je nu de andere kant van de zomerloosstraat tweerichtingsverkeer maakt, dit blijft hetzelfde. Recht tegenover de ondergrondse parking bevindt zich een crèche. Het afhalen en brengen van de kinderen zal misschien in minder rustige en veilige omstandigheden gebeuren als nu. Daarnaast zal er veel meer uitlaatgassen de voordeur passeren. Maar laat ons nog eens teruggaan naar het argument: 'verkeersveiligheid'. De zomerloosstraat wordt door heel wat kinderen gebruikt om veilig te voet of met hun fiets naar de sportclub of nu ook jeugdbeweging te gaan.

Recente cijfers toonden al aan dat meer dan de helft van de ouders schrik heeft om zijn kinderen door het centrum alleen te laten fietsen. 
Willen we dit ook in de Zomerloosstraat? Een plek waar er net zoveel kinderen passeren? Een rustige straat die niet eens breed genoeg is voor al dat verkeer? Hebben we dan niets geleerd over de situatie in het centrum? Het kan best zijn dat niet iedereen even begaan is met het groen in onze gemeente, maar ik denk dat er niemand kan akkoord gaan met het verminderen van de verkeersveiligheid bij onze kinderen?