Dierenwelzijn

Honden

Hondeneigenaars krijgen een ruimte waar ze hun hond kunnen los laten lopen. Dit voorkomt dat honden loslopen op plaatsen waar dit niet voorzien is. We willen hierbij ook het oprapen van hondenstront stimuleren door opnieuw een actie op te zetten. De paaltjes met vuilnisbakje waar vroeger ook zakjes hingen staan nog steeds te verkommeren in het stadspark.

 

Overpopulatie

Ongewenste overpopulaties trachten we in eerste instantie te voorkomen. Een beter afvalbeleid beperkt het voedselaanbod voor dieren in bewoond gebied en voorkomt zo mogelijke overlast. Bijvoorbeeld door de invoering van ondergrondse containers voor restafval, door een verbod op voederen en door informatie te verstrekken over de gevolgen van overvoeding op de dierenpopulatie.