Werk

Banenmarkt

Groen wilt een lokale banenmarkt organiseren. Bedrijven uit de gemeente presenteren op de lokale banenmarkt hun bedrijf, openstaande vacatures, stageplaatsen en opleidingen. Op die manier komen werkzoekenden in contact met de lokale bedrijven en vinden zij misschien werk dicht bij huis. We willen  hierbij specifiek aandacht besteden aan jongeren en kort geschoolden

 

Studentenjobs

Bied bij de aanwervingen in het kader van studentenjobs geen voorrang aan kinderen van werknemers, maar geef iedereen een gelijke kans op basis van motivatie en geschiktheid. Op die manier kunnen vicieuze socio-economische cirkels doorbroken worden.