Veiligheid

Politie

De politie moet nabij en aanspreekbaar zijn. Wijkagenten zijn zichtbaar in het straatbeeld waardoor ze ook kenbaar zijn bij de inwoners. Contactgegevens moeten ook algemeen gekend zijn, zodat het eenvoudiger is om hen te bereiken.  Als inwoner moet je erop kunnen vertrouwen dat je geholpen zult worden wanneer je naar de politie of je wijkagent belt. Hierbij kan sneller ingespeeld worden op problemen voordat ze dreigen uit de hand te lopen.

Handhaving

Controles op snelheid, foutparkeren, alcohol en zwaar vervoer is nodig. Het is de taak van elke politie-inspecteur om op te treden wanneer deze overtredingen worden begaan. Een combi van de interventie politie die patrouilleert en niet onderweg is naar een dringende oproep, verbaliseert wanneer verkeersinbreuken worden vastgesteld. Dit laten we niet enkel over aan politiemensen die specifiek verkeershandhaving tot hun taak hebben