Samenleven en diversiteit

Buurtwerk

In de Eigen Haardstraat werd vanuit samenlevingsopbouw een buurthuis opgericht. Groen wilt dit stimuleren om ook op andere locaties in Gistel hetzelfde verhaal te brengen. Daarnaast wordt het buurtwerk niet genoeg gecommuniceerd naar de volledige bevolking, waardoor niet iedereen bereikt wordt.

 

Integratiebeleid

Het integratiebeleid van onze gemeente moet ervoor kunnen zorgen dat verschillende groepen nieuwkomers zich nog beter kunnen integreren in de gemeente: betere toeleiding naar opvang, scholing, huisvesting, werk en inkomen. Meer kansen om de Nederlandse taal te oefenen zoals een taalcafé kunnen dit beleid aanvullen. Een belangrijk onderdeel van integratie is het laten kennismaken van de huidige inwoners met de nieuwkomers. Onbekend is vaak ook onbemind en kan leiden tot vooroordelen.

 

Toegankelijke communicatie

Bij het communiceren vanuit de gemeente naar de inwoners moet men automatisch zich de vraag stellen of elke inwoner de boodschap kan begrijpen. Huidige diensten moeten laagdrempelig en toegankelijk zijn voor elke inwoner. Elke inwoner moet de kans krijgen om correcte informatie te verkrijgen in duidelijke taal. Bijvoorbeeld: bij het communiceren rond een nieuwe omgevingsvergunning is dit voor heel wat inwoners bijna Chinees. De gebruikte vaktermen is voor heel wat mensen niet duidelijk, waardoor de informatie ook nooit correct zal overkomen.

 

Samenleven: één schepen

Bevoegdheden rond samenleven willen we onderbrengen bij één schepen. Onderwijs, jeugdbeleid, cultuur, sociaal beleid, het hoort allemaal bij één schepen. Deze bevoegdheden overlappen elkaar vaak, waardoor het efficiënter is dat deze bevoegdheid bij één persoon gebundeld wordt. Daarnaast vinden we dat de bevoegdheid ‘gelijke kansen’ een plaats moet krijgen bij dezelfde schepen. Op dit moment is ‘gelijke kansen’ niet eens een bevoegdheid.