Jeugd

Inspraak: kinderburgemeester

De gedachte dat kinderen en jongeren geen inspraak kunnen hebben in het beleid is verleden tijd. Wij willen hierbij Groen een stap verder in gaan. Laat de jongeren kennis maken met het beleid en organiseer hierbij verkiezingen op kindermaat. Verschillende gemeenten gingen ons voor. Op die manier kunnen jongeren hun mening ook delen en inspraak krijgen in hun beleid. Jeugdbeleid is er niet enkel voor de jeugd, maar moet er ook meer door de jeugd komen. Op die manier wordt Gistel echt een kindvriendelijke gemeente.

Toetsen kind en jeugdvriendelijkheid

Elke herinrichting van het openbaar domein moet getoetst worden op kind -en jeugdvriendelijkheid. Kinderen en jongeren hebben het recht om veilig met de fiets of te voet op school, in de sportclub of de jeugdvereniging te geraken.

Gezinsvriendelijk

Openbare gebouwen moeten voorzien zijn van gezinsvriendelijke elementen, zoals luiertafels, borstvoedingvriendelijke plaatsen en speelhoeken. Kinderopvang organiseren bij evenement die georganiseerd worden door het lokaal bestuurd: het kan!

Ontmoeting

Jongeren moeten elkaar kunnen ontmoeten. Zit je niet in een jeugdbeweging? Dan moet je ook dezelfde kansen krijgen om elkaar te ontmoeten, niet enkel ’s avonds maar ook tijdens de dag. We willen hierbij ook samenwerken met jeugdhuizen, jeugdbewegingen, sportclubs om activiteiten en ruimte te creëren en om tot ontmoeting te komen. Op die manier doorbereken we de eenzaamheid die ook bij jongeren aanwezig kan zijn, stimuleren we jongeren in hun talenten en brengen we ze op een constructieve manier samen.

Bereiken kwetsbare jongeren

Uitdagingen zoals de toenemende diversiteit en hoge armoedecijfers hebben een impact op het jeugdwerk. We willen dan ook organisaties steunen die doelgroepgericht werken om kansarme kinderen en jongeren te bereiken. Speelpleinwerking, maar ook jeugdbewegingen kunnen hierbij de steun krijgen van organisaties zoals het Jongeren -en adviescentrum. Als gemeente moeten we hen stimuleren en ondersteunen om hun weg naar het JAC te vinden. Ook andere organisaties die werken met kinderen en jongeren, meer bepaald kwetsbare jongeren moet hun weg in Gistel vinden.

Meer dan vrije tijd…

Jeugdwerk is méér dan vrije tijd. Jeugdwerkbeleid zet ook in op maatschappelijke uitdagingen, zoals werkloosheid, taalachterstand, vroegtijdige schooluitval, kinderarmoede, psychisch welzijn. Werk als jeugddienst samen met andere sectoren, zoals Tejo, dat gratis therapie voor jongeren aanbiedt of Arktos vzw.