Financiën en fiscaliteit

Transparantie en controle

De financiële rapportage moet begrijpelijk zijn voor iedereen die het aanbelangt. Elke inwoner mag weten waarvoor zijn of haar gemeente de belastinggelden inzet. Groen is voorstander van burgerbegroting en wijkbudgetten zoals te lezen in het hoofdstuk ‘communicatie en participatie’. Daarnaast moet elke raadslid een heldere kijk  kunnen hebben op de inzet van de middelen, de inkomsten en de uitgaven, het beheer van reserves en schulden, de correcte toepassing van de regelgeving, het risicobeheer. Naast rapportering over heden en verleden, krijgen raadsleden ook een inschatting van toekomstige geldstromen die het lokaal bestuur aanbelangen. Duidelijke weergave van budgettaire verschuivingen vereenvoudigen het werk van raadsleden en vergroten de transparantie. De financiële rapportering moet bevattelijk zijn voor een raadslid zonder dat die specifieke financiële bagage heeft of een opleiding balanslezen hoeft te volgen. De verplichte documenten uit de beheers- en beleidscyclus voldoen hier niet aan. Elke gemeente moet in overleg met haar financieel beheerder op zoek naar een begrijpelijke financiële rapportering.