Communicatie en participatie

Inspraak burgers

Als inwoner moet je de kans krijgen om gehoord te worden en jouw boodschap mee te delen aan het bestuur. Jouw standpunt op de gemeenteraad brengen? Het is wettelijk mogelijk, maar wordt nooit toegepast in Gistel. Groen wilt de inwoners aanmoedigen om deel te nemen aan Gistel! Ons Gistel, daar werken we samen aan!

 

Open en duidelijke communicatie

Als inwoners van Gistel heb je recht op een  duidelijke en open communicatie. Althans, dat vinden wij bij Groen. Heel vaak worden boodschappen verhuld in onduidelijke taal, waardoor de grote meerderheid maar de helft van de boodschap begrijpt. Communicatie naar de burgers moet voor iedereen toegankelijk zijn. Hoe kan je anders ergens bezwaar tegen aantekenen als je de boodschap maar half begrijpt? Daarnaast vinden we bij Groen dat rond heel wat thema's te weinig gecommuniceerd wordt: zwerfvuil beleid met hun peters en meters, het uitvoeren van werken en de gevolgen hiervan… En zo kunnen we wel even doorgaan.

 

Burgerbudget

Willen we burgers meer betrekken bij het beleid van onze gemeente, dan moeten we hen ook de kans geven om verantwoordelijkheden op te nemen. Via wijkbudgetten of burgerbudgetten willen we actief burgerinitiatieven ondersteunen. Een mooi voorbeeld hiervan is Anzegem. De gemeente legde een budget opzij voor openbare speelpleinen en speeltuigen. Om de inwoners inspraak te geven, besliste de gemeente een budgetgame te organiseren.

 

Deelgemeenten

Groen heeft niet enkel oog voor het centrum van Gistel. Acties zoals een fietsstraat, weren van zwaar verkeer of verkeersveiligheid in het algemeen, moet doorgetrokken worden naar de deelgemeenten. Inwoners uit deelgemeenten moeten ook gehoord worden waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat problematieken in deelgemeenten soms anders zijn dan in het centrum. Zo zal bijvoorbeeld de toegang tot openbaar vervoer minder sterk zijn dan in het centrum. Ook hier moet men oog voor hebben. Geef deze inwoners ook een stem zodanig dat zij niet vergeten worden omdat ze niet in Gistel zelf wonen.