Afval

Efficiënt en doeltreffend beleid

Een propere gemeente om trots op te zijn, houdt ook in dat het afvalbeleid efficiënt en doeltreffend is. Als gemeente kan je hierbij preventief aan de slag gaan door de inwoners te stimuleren om op een andere manier met hun afval om te gaan. Zo heeft niet iedereen gemakkelijk toegang tot het containerpark. Oudere mensen zijn niet altijd meer zo mobiel, en niet iedereen heeft een auto met voldoende ruimte om materiaal te vervoeren. Om ook hen toegang te bieden tot het containerpark is Groen voorstander van een mobiel containerpark. Deze zou het oude park niet vervangen, maar is eerder een aanvulling. Andere gemeenten zoals Gent en Antwerpen gingen ons al voor in een alternatief afvalbeleid zoals het installeren van sorteerpunten voor zij die geen ruimte hebben om gemakkelijk afval te sorteren, bv. mensen in appartementsgebouwen.

Tenslotte is zwerfvuil voor Groen een belangrijk thema. Dit moet dringend aangepakt worden! De reeds bestaande vuilnisbakken kunnen efficiënter ingezet worden. Op sommige plaatsen waar fietsers en wandelaars kunnen pauzeren is er geen vuilnisbak te bespeuren. Dit stimuleert eerder het sluikstorten, dan het proper houden van de gemeente en de natuur. Daarnaast bestaan er al jaren slimmere oplossingen dan de gewone vuilnisbakken. Zwerfvuil is een groot probleem in Gistel, maar wordt onvoldoende en zeker niet efficiënt aangepakt. Hoe komt het dat mensen nog steeds sluikstorten? Heeft iedereen de mogelijkheid om vuilniszakken aan te kopen? Groen is voorstander voor het verkopen van vuilniszakken per stuk. Dit laat ook mensen die het financieel moeilijker hebben toe om vuilniszakken aan te kopen. Een rol is meteen een grote hap uit het budget.